Contract- en kostenmanagement

Voor opdrachtgevers is het van belang om vanaf een vroeg stadium inzicht te hebben en gevoel te krijgen bij de kosten voor de realisatie van een project.

Wij verzorgen budget- en kostenramingen vanaf de initiatieffase tot aan de uitvoeringsfase. Dit betekent dat wij in een onderzoeksfase financieel advies kunnen verlenen over de haalbaarheid van een exploitatie voor de realisatie van gebiedsontwikkeling tot inkoop van producten en diensten.
 
Voor projectvoorbereiding en realisatie van infrastructurele werken kunnen verschillende contractvormen worden gekozen, afhankelijk van risico’s en kansen.

De risico’s en kansen kunnen worden geïntegreerd in een contractvorm, waarbij zo optimaal mogelijk wordt geprofiteerd van de innovatiekracht van marktpartijen. Wij kunnen de opdrachtgever adviseren over en begeleiden bij de keuze voor de juiste contractvorm. Dit kunnen bijvoorbeeld contracten zijn zoals:

  • RAW bestekken
  • UAV-GC
  • D&C of Bouwteam overeenkomsten

Tijdens de aanbestedingsfase zijn er ook mogelijkheden om EMVI-methodes toe te passen.

Deskundig advies nodig

Door jarenlange ervaring en een hecht samenwerkingsverband zijn wij dé partner voor al uw civiel- en procestechnische vraagstukken.

Ik wil advies