Toezicht, directievoering en begeleiding

Bij Civil Works werken ervaren vakmensen voor het begeleiden van infrastructurele projecten. Wij kennen de spelregels tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Voor traditionele contractvormen zoals RAW bestekken kunnen wij de kwaliteit van een project garanderen door de inzet van een toezichthouder.

Voor diverse traditionele en innovatieve contractvormen verzorgen wij de directievoering. Wij zorgen ervoor dat projecten binnen de planning en het beschikbare budget worden gerealiseerd en dat aan de kwaliteitseisen wordt voldaan.

Wij zorgen voor een goede wisselwerking tussen theorie en praktijk en zetten de juiste personen op de projecten in. Civil Works levert maatwerk.

Deskundig advies nodig

Door jarenlange ervaring en een hecht samenwerkingsverband zijn wij dé partner voor al uw civiel- en procestechnische vraagstukken.

Ik wil advies