Vergunning- en subsidietrajecten

Om de kansen en planning ten aanzien van de haalbaarheid van projecten te vergroten, is het verstandig om de (on)mogelijkheden van vergunningen en subsidies goed en volledig in beeld te hebben.

Dit kan bijvoorbeeld een omgevingsvergunning, watervergunning of ontgrondingsvergunning zijn.

Vooral bij grote projecten waar diverse disciplines bij betrokken zijn, is het van belang om alle vergunningen met doorlooptijden en beheersmaatregelen goed inzichtelijk te hebben. Dit kan door bijvoorbeeld een vergunningenregister op te stellen. Het gehele vergunning- en subsidietraject kunnen wij voor u verzorgen.

Deskundig advies nodig

Door jarenlange ervaring en een hecht samenwerkingsverband zijn wij dé partner voor al uw civiel- en procestechnische vraagstukken.

Ik wil advies