CO2-prestatieladder

Civil Works is onderdeel van DAGnl en wil  ook bijdragen een schone en betere leefomgeving. 

Als sterk groeiend bedrijf zijn wij als DAGnl ons ervan bewust dat we onze uitstoot van CO2 moeten beperken. DAGnl heeft er daarom voor gekozen de CO2-prestatieladder te implementeren zodat we onze uitstoot, én onze inspanningen om die uitstoot te verminderen, inzichtelijk hebben. Voor onszelf en voor u. Op deze manier draagt DAGnl bij aan een prettige leefomgeving, voor nu en voor de toekomst.

Transparantie

Elk jaar zullen wij onze prestaties omtrent CO2 intern en extern communiceren, zodat alle belanghebbenden zich bewust zijn van onze CO2-uitstoot, en de ambitie om deze te verminderen.

Participatie

Om onze inspanningen met betrekking tot uitstootreductie zo effectief mogelijk te maken hebben wij besloten om deel te nemen aan het sectorinitiatief “Nederland CO2 Neutraal”. Binnen dit initiatief neemt DAGnl deel aan de werkgroep mobiliteit 4.

Doelstellingen DagNL

DAGnl wil de komende 3 jaren tot 2022 een reductie realiseren van 10% op de CO2- uitstoot zoals deze is vastgelegd in het referentiejaar 2017.

Dit willen wij realiseren door de brandstofverbruik van het wagenpark onder handen te nemen, het gas- en elektraverbruik van de kantoren inzichtelijk te maken en zakelijke kilometers van privé-voertuigen inzichtelijk maken.

Reductiemaatregelen

Uit de geïnventariseerde maatregelen hebben wij een aantal gekozen waarmee wij actief aan de slag gaan in 2018 en verder:

  1. Verbeteren energielabel kantoren
  2. Eigen opwekking hernieuwbare elektriciteit
  3. Erkende Maatregelen energiebesparing voor kantoren
  4. C02-bewustzijn bij medewerkers
  5. Controle juiste bandenspanning
  6. Beleid t.a.v. aanschaf/lease nieuwe persoonsauto’s
  7. Stimuleren elektrisch rijden

Meer informatie over de CO2-prestatieladder? 

Deskundig advies nodig

Door jarenlange ervaring en een hecht samenwerkingsverband zijn wij dé partner voor al uw civiel- en procestechnische vraagstukken.

Ik wil advies