Het Nederlands Openluchtmuseum

Herinrichting padenloop

Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem bestaat al meer dan 100 jaar. Het museum neemt de bezoeker mee op een reis door de tijd langs authentieke gebouwen en voorwerpen. Het terrein met een totale oppervlakte van ruim 28 hectare is de afgelopen 100 jaar ingericht en gegroeid met veel gebouwen en diverse thema’s. In de afgelopen 100 jaar zijn daarbij ook veel ambachtelijke wegen en paden aangelegd. Voor het creëren van een goede looproute moest de huidige padenloop gedeeltelijk opnieuw ingericht en uitgebreid te worden.

Onze rol

In opdracht van Het Nederlands Openluchtmuseum hebben wij:

  • de civieltechnische projectvoorbereiding en begeleiding voor de herinrichting van de padenloop verzorgd.
  • op basis van een landschappelijk ontwerp het bestek, de tekeningen en kostenramingen uitgewerkt.
  • de aanbesteding, projectbegeleiding en het toezicht van de aanleg verzorgd.

De uitdagingen binnen het project

De verschillende paden en wegen dienden in ambachtelijk straatwerk uitgevoerd te worden. De wegen zijn gerealiseerd in een wegprofiel met zogenaamd ‘Karrespoor’ waarbij oude gebakken straatstenen met maaskeien onder de hamer aangebracht moesten worden. Een traditionele vorm straatwerk die in de hedendaagse infrastructuur nog maar zelden wordt toegepast, arbeidsintensief en tijdrovend is.

Verder heeft het terrein een groot hoogteverloop, waardoor in het bijzonder rekening is gehouden met afvoer van hemelwater.

Ook de planning voor de uitvoering was een grote uitdaging. De werkzaamheden moesten tijdens de wintersluiting van het museum vanaf half januari tot medio maart uitgevoerd worden. Een periode waarbij ook de weersomstandigheden grote invloed hebben op de voortgang.

Een referentie van onze opdrachtgever

Wilt u weten wat de opdrachtgever van onze samenwerking vindt? Een referentie geven wij graag door.