Stationsgebied Arnhem Centraal

Het grootste station van oost-Nederland

Arnhem kreeg een nieuw station omdat de komende jaren veel meer reizigers worden verwacht. De extra sporen en perrons die enkele jaren geleden zijn aangelegd, hebben voor een groei in capaciteit t.a.v. de verbindingen naar Utrecht, Nijmegen, Zutphen én Duitsland gezorgd. De nieuwe stationshal vormt de kroon op de vernieuwing van het stationsgebied. Deze omvat ook de bouw van kantoren, winkels, fietsenstallingen, een nieuwe mega-bioscoop, de Zypse Poort en het Willemsplein en de Willemstunnel.

Een uniek stationsgebied

Architect Ben van Berkel ontwierp een gebouw waarmee hij een feest wilde maken van het gebied. Een licht en overzichtelijk gebouw dat past in het glooiende landschap en de infrastructuur van Arnhem en hier ook op slimme wijze gebruik van maakt. De reiziger vindt er als vanzelf zijn weg; of het nu van bus naar trein is, van trein naar fietsenstalling, van parkeergarage naar de binnenstad of van taxi naar trein.

Onze rol

Vanaf een vroeg stadium zijn onze medewerkers betrokken geweest bij de ontwikkeling van dit unieke project. In 2012 zijn we in opdracht van de gemeente Arnhem begonnen met het vaststellen van de budgetten voor de grondexploitatie van het complete stationsgebied. Daarna zijn de gedetailleerde civieltechnische kostenramingen gemaakt voor de contract- en onderhandelingsfase met de aannemer.

In 2013 is in opdracht van de Gemeente Arnhem gestart met de engineering en projectvoorbereiding van de infrastructuur op en rondom de Openbaar Vervoer Terminal (OVT) die toen al volop in aanbouw was. Diverse vraagstukken op het gebied van engineering, zoals: gewichtsbeperkingen en -belastingen, isolatie, waterdichtheid, dilataties, wegdekverwarming, riolering, asfalt en natuursteen, waren onderdeel van de opdracht.

Risicomanagement was een belangrijke factor tijdens de loop van diverse contracten met aannemers en leveranciers. De volgende vraagstukken waren van groot belang:

 • Planning
 • Overlast reizigers
 • Stremming busverkeer
 • Afstemming werkzaamheden met veel stakeholders
 • Budgetbewaking

Naast de inrichting rondom de Openbaar Vervoer Terminal (OVT) hebben wij in opdracht van de gemeente Arnhem dezelfde engineering, projectvoorbereiding en directievoering van het resterende gedeelte van stationsgebied-oost rondom de bioscoop verzorgd.

Tijdens het complete proces van enkele jaren is nauw samen gewerkt met diverse stakeholders en financiers zoals:

 • Prorail
 • Busmaatschappij BRENG
 • Bouwcombinatie BAM/Ballast Nedam
 • Ontwikkelingsmaatschappij Epicurus
 • Pathé

De uitdagingen binnen het project

De uitdagingen waren o.a. de volgende:

 • De mix van veel civieltechnische en bouwkundige vraagstukken
 • Doorstroming van busvervoer en reizigers
 • Afstemming met grote hoeveelheid stakeholders
 • Hoogteverschillen en glooiende vormen
 • Uitwerking, inkoop en tijdige leveringen van natuursteen
 • Budgetbewaking en contractvorming met diverse aannemers
 • Realisatie diverse deelgebieden binnen kritiek pad en planning
 • Aanleg van infrastructuur met ruimte- en gewichtsbeperkingen
 • Ontwerp en uitvoering afstemmen op trolleybussen
 • Ondergrondse voorzieningen voor bomen
 • Zeer beperkte werkruimte binnen het plangebied

Kortom: een uniek civieltechnisch en bouwkundig project waar onze medewerkers van A tot Z nauw bij betrokken zijn geweest.

Een referentie van onze opdrachtgever

Wilt u weten wat de opdrachtgever van onze samenwerking vindt? Een referentie geven wij graag door.