Amersfoort groot asfaltonderhoud

Civil Works heeft voor de gemeente Amersfoort in het voorjaar 2018 in korte tijd het RAW bestek met groot asfaltonderhoud voorbereid en aanbesteed. Direct na de bouwvak is Meijerink Wegenbouw begonnen met de werkzaamheden. Resultaat: voor 1 november is het asfaltwerk afgerond. De wegen zijn voorzien van nieuwe tussenlagen, deklagen en markeringen. Om de verkeersdoorstroming te waardborgen zijn de werkzaamheden voornamelijk in de nacht uitgevoerd.