Projecten

Onze opdrachtgevers: overheden, projectontwikkelaars, woningstichtingen e.a.

Tot onze opdrachtgevers behoren o.a.:

Overheden:

  • Gemeenten
  • Provincies
  • Waterschappen
  • Rijkswaterstaat
  • Prorail

(non) profit organisaties:

  • Logistieke bedrijven
  • Projectontwikkelaars
  • Aannemers
  • Woningbouwverenigingen
  • Business parken

Meer weten?
Neem dan gerust vrijblijvend contact op per mail via info@civilworks.nl of telefonisch via nummer 0570 – 230 774.

Stationsgebied Arnhem Centraal

Arnhem kreeg een nieuw station omdat de komende jaren veel meer reizigers worden verwacht. De extra sporen en perrons die enkele jaren geleden zijn aangelegd, hebben voor een groei in capaciteit t.a.v. de verbindingen naar Utrecht, Nijmegen, Zutphen én Duitsland gezorgd. De nieuwe stationshal vormt de kroon op de vernieuwing van het stationsgebied.

Nieuwe woonwijk Klaarbeek Epe

Een stijlvolle nieuwe woonwijk aan de rand van Epe in het groen van de Veluwe met veel ruimte voor water. In deze compleet nieuwe woonwijk worden ruim 260 woningen gerealiseerd. De Eeuwenoude Klaarbeek blijft behouden en stroomt dwars door de nieuwe wijk.

Contractmanagement VIA15

Met het project VIA15 maken het Rijk en de regio zich samen sterk voor een robuust wegennet in de regio Arnhem-Nijmegen. Het Rijk en de Provincie Gelderland hebben daarom gekozen voor grootschalige oplossing, waarbij een nieuwe tracé rijksweg A15 wordt aangelegd en een bestaand gedeelte A12 wordt verbreed.

Het Nederlands Openluchtmuseum

Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem bestaat al meer dan 100 jaar. Het terrein met een totale oppervlakte van ruim 28 hectare, bevat veel ambachtelijke wegen en paden. Voor het creëren van een goede looproute moest de huidige padenloop gedeeltelijk opnieuw ingericht en uitgebreid te worden.

Amersfoort groot asfaltonderhoud

Civil Works heeft voor de gemeente Amersfoort in het voorjaar 2018 in korte tijd het RAW bestek met groot asfaltonderhoud voorbereid en aanbesteed.