Contractmanagement VIA15

Aanleg rijksweg A15 en verbreding A12

Met het project VIA15 maken het Rijk en de regio zich samen sterk voor een robuust wegennet in de regio Arnhem-Nijmegen. Het Rijk en de Provincie Gelderland hebben daarom gekozen voor grootschalige oplossing, waarbij een nieuwe tracé rijksweg A15 wordt aangelegd en een bestaand gedeelte A12 wordt verbreed. Naast deze maatregelen worden er veel werkzaamheden en aanpassingen verricht aan onderliggend weggennet van de gemeente Zevenaar.

Gemeente Zevenaar is één van de belangrijkste stakeholders binnen het DBFM contract van Rijkswaterstaat voor de aanleg en realisatie.

Onze rol

In opdracht van Gemeente Zevenaar verzorgen wij de ondersteuning bij het opstellen van de klanteisen specificatie voor het DBFM (design, build, finance, maintain – ontwerp, bouw, financiering en onderhoud) contract van Rijkwaterstaat.

Op basis van de klanteisen assisteren wij Gemeente Zevenaar bij de onderhandelingen met Rijkswaterstaat over de definitieve randvoorwaarden die worden opgenomen in het DBFM contract met de aannemer.

Daarnaast zijn we betrokken bij het begeleidingsproces voor diverse deelprojecten in Gemeente Zevenaar rondom de uitbreiding van het rijkswegennet, zoals het verleggen van nutsvoorzieningen en de herinrichting van diverse ontsluitingswegen.

De uitdagingen binnen het project

Gemeente Zevenaar is één van de vele stakeholders binnen het project VIA15 van Rijkwaterstaat. Tussen de diverse overheidsinstanties zoals het Rijk, de provincie, het waterschap en diverse gemeentes zijn bestuursovereenkomsten opgesteld waarin de toekomstige doelstellingen en vergoedingen zijn vastgelegd. Iedere stakeholder heeft haar eigen belangen en speerpunten. Binnen de voorwaarden van deze bestuursovereenkomsten moeten de gedetailleerde randvoorwaarden en eisen worden vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst.

De definitieve uitvoeringsovereenkomst zal onderdeel zijn van het DBFM en een definitief tussen de aannemer van Rijkswaterstaat. Goede afspraken en klanteisen zijn van groot belang, omdat wijzigingen tijdens de uitvoeringsfase een grote invloed op het contract hebben.

Een referentie van onze opdrachtgever

Wilt u weten wat de opdrachtgever van onze samenwerking vindt? Een referentie geven wij graag door.